• Lastekodu 48, Tallinn, 10144
  • Tel: +(372) 635 7752
  • E-mail: info@windair.ee

Services

NIISKUSE JA LÕHNADE EEMALDAMINE

Kõrge niiskustase eluruumides on paljudel juhtudel tingitud halvast soojusisolatsioonist ja ebapiisavast ventilatsioonist ruumides.

On vale arvamus, et mikrokliima seisund sõltub ainult temperatuuri režiimist. Niiskuse tase on väga tähtsaks kriteeriumiks.

Kõrge niiskustase eluruumides on paljudel juhtudel tingitud halvast soojusisolatsioonist ja ebapiisavast ventilatsioonist ruumides. Lisaks sellele võivad kõrge niiskustaseme esile kutsuda hoone ekspluateerimise eripärad (palju toalilli, sage pesupesemine jne).

Kõrge niiskustase maa-alustes ruumides on tingitud mitmetest põhjustest. Nendeks võivad olla kahjustatud välishüdroisolatsioon ja põhjavee läbiimbumine, halvasti läbimõeldud soojustus ja sooja õhu kondensatsioon külmadel seintel temperatuuri erinevuste korral. Üldjuhul, halvasti tuulutavates kohtades nagu näiteks kappide ja mööbli seintetagused, aknalauaalused, vannitubade seinad ja laed. Samuti, eluruumide nurkades ja otsaseintes. Kõrge niiskustase tingib vältimatu soojusjuhtivuse suurenemine, mille tulemusena tõuseb niiskustase veelgi enam. Sellepärast hallitus armastab otsaseinu ja nurkasid. Kõrge niiskustaseme tingimustes muutuvad ka lendlevad ained niiskeks, toimub viimistluskihi deformeerumine ja koorumine.


Lisaks sellele, kõrge niiskusetase põhjustab kondensatsiooni ruumi kõige valulikemates kohtades, näiteks halva õhutusega kohad nagu kappide ja mööbli seintetagused, aknalauaalused, vannitubade seinad ja laed, nurgad ja otsaseinad. Nimetatud kohad on maksimaalses kontaktis väliskeskkonnaga, järelikult on need kõrge niiskusega. Kõrge niiskustase tingib vältimatu soojusjuhtivuse suurenemine, mille tulemusena tõuseb niiskustase veelgi enam. Keldrikorruse ruumides, isegi kui kelder on korralikult kaitstud hüdroisolatsiooniga, tingib temperatuuri erinevus külmas keldris ja palavus õues suvel niiskuse kondensatsiooni tekkimise külmadele seintele; sellisel juhul aitab ainult regulaarne profülaktiline töötlemine antiseptiliste segudega ja usaldusväärne ventilatsioonisüsteem. Kui keldriga on probleeme, näiteks mittetöötava või puuduva hüdroisolatsiooni korral vesi tilgub, tekib hallitus – tuleb kiiresti võtta käsile saneerimismeetmed. See hõlmab hallituse ja vees lahustuvate soolade, mis satuvad seintesse põhja- ja sulavee kaudu, kõrvaldamist, hüdroisolatsioonitöid ja seinte krohvimine auru abil lastava poorse seguga. Seejuures peab ventilatsioon normaalselt funktsioneerima.

Not everyone is aware of how harmful mould is to human health. A wet or a damp spot favours the formation of mould. It may be said that almost every building material absorbs humidity. Mould is capable of breaking concrete, brick, wood, etc. To eradicate the problem, we need proper technical knowledge. Plumbing accidents (flooding) and water accumulated after extinguishing a fire are especially dangerous. We help you to avoid those inconveniences.

Contact

Company: Windair OÜ
Reg.nr: 11228226
Address: Lastekodu 48,
Tallinn, Eesti, 10144
Tel .: +(372) 635 7752
Mob.: +(372) 5822 4263
Fax.: +(372) 607 0193
E-mail: info@windair.ee
Call Now Button