• Lastekodu 48, Tallinn, 10144
  • Tel: +(372) 635 7752
  • E-mail: info@windair.ee

Services

VENTILATSIOONI MÕÕDISTAMINE

Ventilatsiooni mõõdistamisest sõltub suurel määral ruumide ventilatsiooni õige toimimine.

WindAir OÜ pakub kontrollmõõtmisi erinevat tüüpi asutustele, et kontrollida süsteemi õiget toimimist ning pakkuda välja lahendusi probleemide lahendamiseks või süsteemide juurde või ümberehitusteks.

Ruumide ventileerimine teenib alati üht eesmärki – ruumi õhu kvaliteedi parandamine. On mitmeid saasteallikaid, mille tõttu õhk ruumis halveneb – väljahingatav süsihappegaas, veeaur, higi ja muud lõhnad, sigaretisuits, toiduvalmistamise lõhnad, kontoriseadmed, sisustusmaterjalidest lenduvad ained, hallitus, tolm, maapinnast immitsev radoon.

Enamiku neist säästeallikate puhul tunnetab ruumisviibija erinevust värske õhuga. Ruumisviibijate endi väljahingatav süsihappegaas on kõige märgatavam ja sagedasem õhusaaste. Selle tõttu käsitletakse seda peamise õhu kvaliteedi näitajana, millest lähtuvalt juhtida ruumide ventileerimise intensiivsust. Süsihappegaasi kontsentratsiooni on ka suhteliselt lihtne mõõta. Kõige parem on siseõhu kvaliteeti mõõta maksimaalse püsiva koormuse ajal – eramus magamistoas öö jooksul; koolis ja lasteaias tundide ajal; büroos tööpäeva jooksul.

Süsihappegaasi sisaldusega on tavaliselt korrelatsioonis ka õhuniiskus – inimkeha pinnalt aurub alati vett ning inimtegevus (söögitegemine, pesemine jne) tekitab veeauru. Õhukvaliteedi osas on tähtis tegur ka temperatuur – näiteks ebasobivalt paigaldatud värskeõhuklappide korral võib õhutemperatuur langeda ebasoovitavalt madalale.

Ventilatsiooni mõõdistamine on vajalik:

1. Et tagada normeeritud õhuvahetus
2. Säilitada minimaalne müratase
3. Lähtuda energiasäästlikkusest
4. Juhul, kui ventilatsiooni mõõdistamine ei ole professionaalselt teostatud, ilmnevad järgmised tagajärjed:

• Kehv enesetunne
• Toidulõhnad eluruumides
• Liigne õhukiirus
• Temperatuuri erinevused
• Niiskuskahjustused
• Sisse ajavad ahjud, kaminad
• jne

Ventilatsiooni mõõdistamisel kasutatavad metoodikad

Mõõte-ja reguleerimistööde läbiviimisel juhindutakse EVS-EN 12599 „ Hoonete ventilatsioon. Katseprotseduurid ja mõõtmismeetodid paigaldatud ventilatsiooni- ja õhukonditsioneerimissüsteemide üleandmiseks“

1.Õhuvoolu mõõtmine kinnise ava puhul

2.Õhuvoolu mõõtmine avatud ava puhul

 

 

Think about your health and safety. PLC Windair will start the campaign “Terve Maja". Ventilation systems accumulate dust and grease when operating, which prevent clean air flow in the building. The layers of accumulated dust and grease create good conditions for ticks, fungi and other harmful micro-organisms to grow and spread. Occasionally, harmful micro-organisms can drop from the ventilation systems and get among people. Infections and diseases such as allergies, the flu and many others can easily move from a sick person to a healthy person through the ventilation.

Contact

Company: Windair OÜ
Reg.nr: 11228226
Address: Lastekodu 48,
Tallinn, Eesti, 10144
Tel .: +(372) 635 7752
Mob.: +(372) 550 0016
Fax.: +(372) 607 0193
E-mail: info@windair.ee
Call Now Button