• Lastekodu 48, Tallinn, 10144
 • Tel: +(372) 635 7752
 • E-mail: info@windair.ee

Teenused

Konteienerite rent

Prügiveo teenuse osutamiseks on meie käsutuses teisaldatavad konteinerid ustega taga servas. Just selline prügikonteineri mudel võimaldab konteinerit laadida kahveltõstuki või käruga. Juhime Teie tähelepanu ka sellele, et prügikonteiner vajab paigaldamiseks piisavalt ruumi – 6 meetrit konteineri + min 7 meetrit prügiveoki jaoks.

XR18SL_SE12_035ret.tif

Prügivedu

Vajadusel võime suunata laadimistöödele või üheliigiliste ehitusjäätmete (üks jäätmeliikidest: tellisejäätmed; betoonitükk kuni 60 cm; pinnas; asfalt; puit; papp ja paber) eelsorteerimiseks ja ladustamiseks ning haljastusjäätmete prügikottide täitmiseks abitöölise.

Prügiveo konteineri tellimisel tuleb visuaalselt hinnata jäätmete kogust ja liiki:

Kinnistute ja majade koristamise ja suurpuhastuse puhul võib konteinerit täita:

 • Majapidamis- ja koristusprahiga. Aia- ja haljastusjäätmetega, pinnase, mulla, liivaga
 • Segaolmejäätmetega: kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed

Hoonete, korterite, hoovide renoveerimise, ehituse ja remontööde käigus laetakse konteinerisse:

 • Segaehitusjäätmed on puidu-, metalli-, betooni-, telliste-, klaasi-, küproki-, kipsi-, klaasi-, villa- ja muude ehitusmaterjalide jäätmed, mis tekivad ehitamisel ja remontimisel ning ehitusobjektil tööde tegemiseks ei kasutata.
 • Ehitus- ja lammutuspraht, eelsorteeritud ehitusjäätmed (ühte kindlat liiki jäätmed) – puit, metall, kivi, betoon.
4-small

Multilift konteiner

Konteinerit ei tohi täita: 

 • Vedelate jäätmetega – käimla jäätmed, kogumiskaevude sätetega; ohtlike ainetega(naftasaastused,värvained jm) immutatud pinnasega; BIO jäätmetega(toidujäägid, köögiviljad jm);
 • Elektroonikajäätmetega – televiisorid, arvuti monitorid, printerid.
 • Kodumasinate ja olmeelektroonikaga – külmikud, pesumasinad, kuivatid

Konteineritesse ei tohi visata: 

 • Asbesti sisaldavad tooteid ja materjale – eterniit, asbestmatid.
 • Ohtlikke jäätmeid – õlid, värvid, lakid ja nende anumad, floresentslambid, auto kummid ja varuosad, tõrvapapp, bituumen.
XR18SProFuture_FI11_002ret.tif

Konteinerite rent

Ohtlikud jäätmed võetakse eraldi:

 •  jääkõlid ja õlifiltrid, õlised pühkmematerjale (kuni 20 liitrit)
 • värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmed jaepakendis (kuni 10 liitrit)
 • elavhõbedalambid (kuni 10 tükki)
 • aegunud ja kasutuskõlbmatud ravimid ja muud meditsiinilised jäätmed (kuni 2 kg korraga) 
 • kemikaalide ja pestitsiidide jäätmed (kuni 10 liitrit) 
 • elavhõbekraadiklaasid ja muud elavhõbedat sisaldavaid jäätmed (kuni 2 kg korraga) 
 • patareid ja akud (piiramatus koguses)

Meie peamised teenused on järgmised: prugivedu, konteinerite rent ja prügiveobuss.

Prügivedu

WINDAIR OÜ pakub oma klientidele kogu teenuste spektri, seejuures end pidevalt täiendades.

Kontakt

Ettevõtte: Windair OÜ
Reg.nr: 11228226
Aadress: Lastekodu 48,
Tallinn, Eesti, 10144
Tel .: +(372) 635 7752
Mob.: +(372) 5822 4263
Fax.: +(372) 607 0193
E-mail: info@windair.ee
Call Now Button