• Lastekodu 48, Tallinn, 10144
  • Tel: +(372) 5500016
  • E-mail: infowindair@gmail.com

Services

VENTILATSIOONI PUHASTUS

WindAir OÜ pakub ventilatsioonisüsteemide puhastuse teenust.

Siseruumide õhu kvaliteet omab märkimisväärse mõju meie tervisele ja heaolule, sest enamus aega oma elust veedame siseruumides tööl või kodus. Puhastades ventilatsiooni süsteemi, meie hoolitseme oma lähedaste eest, säilitame oma vara ja tervise.

Oma tegevuses WindAir OÜ kasutab kõige kaasaegsemat tehnoloogiat.

Puhastustööd teostame kaasaegsete masinate abil, mis oli valmistatud juhtivate Soome ja Saksamaa tootjate poolt. Meie poolt kasutatavate mehaaniliste masinate konstruktsioon võimaldab harjade ligipääsu torustikku kitsadesse kohtadesse ja teravatesse nurkadesse. Pöörlemissuuna vahetaja abil pörab hari vajalikku suuna. Vajadusel paigaldatakse objektile puhastusluugid.

Ventilatsiooni puhastus peab toimuma regulaarselt!

Ventilatsiooni torustiku sisepindadele kogunenud mustus on väga heaks kasvukeskkonnaks mikroorganismidele. Uuringud tõestavad, et 50% kõikidest haigustest on põhjustanud või võimendanud halb siseõhk, mis omakorda tuleneb ventilatsiooni puhastamise mitteteostamisest. Õigeaegne puhastus aitab säilitada normaalse õhuvahetuse, eemaldab ebameldivad lõhnad, aurud ja liigse niiskuse, ehk parendab sisekliima ja maandab tuleohuga seotud riske.

Puhastamata ventilatsioonitorustikku kogunud tolm ja mustus võib süttida, ning  tänu liikuvale õhuvoolule  tuli võib levida silmapilkselt kogu hoone ulatuses. Erilist tähelepanu nõuab ventilatsioonitorustik kohe pärast ehitustööde lõppu ja hoone kasutuselevõttu ajal.

Ventilatsiooniseadmete ja torustiku igaastane kontroll aitab vältida ootamatuid üllatusi ja ennetada enneaegset süsteemi amortiseerimist. Samas ventilatsiooni puhastamine on kohustuslik ja seadusandluse täitmist kontrollib Päästeamet: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011039

 

Tööde lõpetamisel väljastame kliendile pädevat puhastusteenuse akti, mis vastab seadusandlusele ja Päästeameti nõuetele. Igale aktile on kaasatud pildid ning vajadusel ka video teostatud puhastutöödest.

Hoolime Teie tervisest ja ohutusest. Ventilatsioonsüsteemide ekspluateerimisel toimub rasva ja tolmu kogunemine, mis takistab puhta õhu liikumist hoones. Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada inimestel haigusnähtused. Eriti köögiventilatsiooni torustikku kogunenud tolmu ja muude tuleohtlike materjalide abil levib ventilatsiooni šahtis tuli välkkiiruseledasi kogu hoonesse. Õigeaegne ventilatsiooni puhastus ja värskeõhuklappide paigaldus aitab ennetada mikroorganismide pudenemist jventilatsiooni süsteemis, ning mandub tuleohutuse riske.

Contact

Ettevõtte: Windair OÜ
Reg.nr: 11228226
Aadress: Lastekodu 48,
Tallinn, Eesti, 10144
Tel .: +(372) 5500016
Mob.: +(372) 550 0016
Fax.: +(372) 607 0193
E-mail: infowindair@gmail.com
Call Now Button