• Lastekodu 48, Tallinn, 10144
  • Tel: +(372) 5500016
  • E-mail: infowindair@gmail.com

Services

TEEMANTPUURIMINE

Puurimine on üheks levinuimaks augu valmistamise viisiks.

Teemantpuurimine on suurepärane lahendus avade lõikamiseks raskelt läbitavasse ehituskonstruktsioonidesse. Teeme ümmargusi avasid ventilasiooni-, vee ja kaablitorudele, raudbetooni või kivikonstruksioonidesse. Oleme heaks teenuseosutajaks ettevõtetele ja erasikutele, kes hindavad kiiresti, kvaliteetselt ja korrekselt teostatud töid konkurentsivõimeliste hindadega.

Puurimisel kasutatakse lõikeriistana puuri, mis võimaldab saada auku või suurendada sissepuuritud augu läbimõõtu.  Teemantpuurimisel ei teki vibratsiooni ja ava kuju ning servad jäävad korrektsed. Teemantpuurimine toimib veega – tera jahutamiseks ja tolmu vähendamiseks. Vee ning tolmu kahjustuste ärahoidmiseks on võimalik töömaa kiletada ning vesi ära juhtida. Võimalik on kuivpuurimine st. ilma pealejooksva jahutusveeta, millega kaasneb tolm, kuid puuritavad pinnаd ja põrand jäävad kuivaks. Puurimistöödest järelejäänud prahi ja silindrid veame üldjuhul teie prügikonteinerisse, kuid saame pakkuda ka objektilt äravedu. Puuraukude suurus võib olla erineva diameetriga 6-1000mm. Puurime nii põrandal kui seinal. Puurimise hind sõltub ava läbimõõdust. Kui puuritav koht on kõrgem kui 2,5m tuleb kasutada tellingut või tõstukit, mis omakorda suurendab hinda.

Teemantpuurimiise tingimused:

  • Tellija tagab avadele ligipääsu, survevee ja elektri
  • Tellija peab tagama, et puuritavad avad ei kahjusta puuritavas pinnas olevaid kommunikatsione
  • Tellija takistab kõrvaliste isikute ligipääsu töötegemise ajal objektil

Suuremate tööde puhul hinnapakkumise saamiseks palume saata kirjalik päring e-postile info@windair.ee või helistage Tel: +(372) 635 7752 Teemantpuurimine

Hoolime Teie tervisest ja ohutusest. Ventilatsioonsüsteemide ekspluateerimisel toimub rasva ja tolmu kogunemine, mis takistab puhta õhu liikumist hoones. Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada inimestel haigusnähtused. Eriti köögiventilatsiooni torustikku kogunenud tolmu ja muude tuleohtlike materjalide abil levib ventilatsiooni šahtis tuli välkkiiruseledasi kogu hoonesse. Õigeaegne ventilatsiooni puhastus ja värskeõhuklappide paigaldus aitab ennetada mikroorganismide pudenemist jventilatsiooni süsteemis, ning mandub tuleohutuse riske.

Contact

Ettevõtte: Windair OÜ
Reg.nr: 11228226
Aadress: Lastekodu 48,
Tallinn, Eesti, 10144
Tel .: +(372) 5500016
Mob.: +(372) 550 0016
Fax.: +(372) 607 0193
E-mail: infowindair@gmail.com
Call Now Button