• Lastekodu 48, Tallinn, 10144
  • Tel: +(372) 5500016
  • E-mail: infowindair@gmail.com

Services

PÖÖRDTURBIINID

Uuenduslik lahendus tagasitõmbe efektile ventilatsioonisüsteemis

Pöördturbiinid ehk ventilatsiooni õhuvoolu suunaja – Uuenduslik lahendus tagasitõmbe efektile ventilatsioonisüsteemis, mida kasutatakse eluruumides gaaside ja aurude väljaventileerimiseks korruselamute ventilatsioonikanalite kaudu, et tagad korrapärast õhuvahetust.

Need turbiinid on end hästi iseloomustanud erinevatel objektidel, kus on nõutud suuremat õhuvahetust s.h. korruselamute ventilatsiooni kanalites. Need seadeldised tagavad hea ventilatsiooni korteriühistute hoonetes, suurendades õhuliikumist nendes ruumides, kus oli probleeme õhuvahetuse ja tagasivooluga. Turbiinide paigaldamisega korruselamutele see probleem leiab lahenduse.

Pöördturbiini eelised

Need turbiinid välistavad 100 %-lt õhuvoolude tagasikulgemist hoonesse, millega luuakse ruumides mugavad tingimused, seadmed takistavad õhukanalitesse sademete, lindude ja muude võõrkehade sattumist.

Tööpõhimõte

Tööprotsessis kasutavad turbiinid pöörlemiseks loodusjõudu – tuuleenergiat ja seega nad ei vaja oma tööks elektrienergiat, see on keskkonna sõbralik ning majanduslikult kasulik. Elektrienergia kokkuhoiu arvelt tasub turbiini paigaldamine end juba esimesel tööaastal. Turbiini pöörlemisel tekib ventilatsioonikanalis õhu hõrenemine (alarõhk) ja selle abil tõmmatakse välja kogunenud kahjulik liigniiskus, gaasid ja aurud aga ka tolm hoone siseruumidest või katuse alt, sellega pikeneb hoone ekspluatatsiooni aeg ja see kaitseb efektiivselt kondensaadi tekkimise eest.

Olenemata tuulejõust ja selle suunast pöörleb turbiinipea alati ühes suunas ka suitsukorstnas tekitades selles osalise vaakumi, mille tulemusena tekib kanalis intensiivne õhuliikumine ja, mis takistab õhu tagasivoolu. Turbiini töö efektiivsus on 2-4 korda suurem kui tavalisel deflektoril.

See takistab sademete, nagu vihm ja lumi, sattumist ventilatsiooni- ja suitsukanalisse.

Materjal

Turbiinid on valmistatud alumiiniumist 0,5-1,0 mm ja alus tsingitud terasest 0,7-0,9 mm, mis on värvitud pulbervärviga vabal värvitooni valikul vastavalt RAL-e. Turbiinipea kujutab endast elegantset ja esteetilist elementi nii suitsu- kui ka ventilatsioonitorule.

Kasutamise eeskirjad

Turbiinid paigaldatakse katuse kõige kõrgemale osale – kas või katuseharjale võrdse intervalliga 4-6 meetrit. Eluruumide ventileerimiseks paigaldatakse turbiinid ventilatsioonšahtide väljaulatuvatele osadele (suitsulõõridele).

VENTILATSIOONI TURBIINIDE KÕRGE TOOTLIKKUS, VÄIKE MAKSUMUS, VASTUPIDAVUS JA PAIGALDAMISE LIHTSUS – TEEB NEED TURBIINID PRAKTILISELT ENAM SOBIVAMAKS JA KASULIKUMAKS VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE LAHENDUSEKS IGALE KORTERIÜHISTULE

Hoolime Teie tervisest ja ohutusest. Ventilatsioonsüsteemide ekspluateerimisel toimub rasva ja tolmu kogunemine, mis takistab puhta õhu liikumist hoones. Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada inimestel haigusnähtused. Eriti köögiventilatsiooni torustikku kogunenud tolmu ja muude tuleohtlike materjalide abil levib ventilatsiooni šahtis tuli välkkiiruseledasi kogu hoonesse. Õigeaegne ventilatsiooni puhastus ja värskeõhuklappide paigaldus aitab ennetada mikroorganismide pudenemist jventilatsiooni süsteemis, ning mandub tuleohutuse riske.

Contact

Ettevõtte: Windair OÜ
Reg.nr: 11228226
Aadress: Lastekodu 48,
Tallinn, Eesti, 10144
Tel .: +(372) 5500016
Mob.: +(372) 550 0016
Fax.: +(372) 607 0193
E-mail: infowindair@gmail.com
Call Now Button