• Lastekodu 48, Tallinn, 10144
 • Tel: +(372) 5500016
 • E-mail: infowindair@gmail.com

Services

VENTILATSIOONI MÕÕDISTAMINE

Ventilatsiooni mõõdistamisest sõltub suurel määral ruumide ventilatsiooni õige toimimine.

WindAir OÜ pakub kontrollmõõtmisi erinevat tüüpi asutustele, et kontrollida süsteemi õiget toimimist ning pakkuda välja variante probleemide lahendamiseks. Lahenduse näidiseks võib tuua ventilatsiooni õigeaegse ja korraliku puhastuse, reguleerimine ning vajadusel süsteemide juurde- või ümberehituse. 

Ruumide ventileerimine teenib alati üht eesmärki – tagada ruumides normaalne sisekliima. Selle all mõistetakse siseõhu puhtust, mida meie igapäevaselt sisse hingame. Kui ventilatsiooni süsteem ei toimi hästi, on õhupuhtuse tasakaal rikutud ning segu erinevatest gaasidest ja osakestest avaldab otstest negatiivset mõju inimeste tervisele. Õhukvaliteedi halvenemist põhjustavad: väljahingatav süsihappegaas, veeaur, higi ja muud lõhnad, sigaretisuits, toiduvalmistamise lõhnad, kontoriseadmed, sisustusmaterjalidest lenduvad ained, hallitus, tolm, maapinnast immitsev radoon.

Peamised näitajad, mis kipuvad ületama määratud piirnorme on süsihappegaasi sisaldus, õhuniiskus ja õhutemperatuur. Õnneks, süsihappegaasi kontsentratsioon on ka suhteliselt kergesti mõõdetav. Kõige parem meetod on siseõhu kvaliteedi mõõtmine maksimaalse koormuse ajal: eramus – magamistoas öö jooksul; koolis ja lasteaias –  tundide ajal; büroos – tööpäeva jooksul.

Süsihappegaasi sisaldusega on tavaliselt korrelatsioonis ka õhuniiskus – inimkeha pinnalt aurub alati vett ning inimtegevus (söögitegemine, pesemine jne) tekitab veeauru. Õhukvaliteedi  tähtsaks teguriks on temperatuur – näiteks ebasobivalt paigaldatud värskeõhuklappide korral võib õhutemperatuur kõigutada. Elamute ebasoodsad temperatuuri ja niiskustingimused vähendavad töövõimet, kiirendavad väsimuse tekimist ja aeglustavad taastumist puhkamisel.

Ventilatsiooni mõõdistamine on vajalik:

 • Et tagada normeeritud õhuvahetus
 •  Säilitada minimaalne müratase
 •  Lähtuda energiasäästlikkusest

Juhul, kui ventilatsiooni mõõdistamine ei ole professionaalselt teostatud, ilmnevad järgmised tagajärjed:

 • Kehv enesetunne
 • Toidulõhnad eluruumides
 • Liigne õhukiirus
 • Temperatuuri erinevused
 • Niiskuskahjustused
 • Sisse ajavad ahjud, kaminad

Ventilatsiooni mõõdistamisel kasutatavad metoodikad

Töid teostame vastavalt  EVS-EN 12599 nõutele „ Hoonete ventilatsioon. Katseprotseduurid ja mõõtmismeetodid paigaldatud ventilatsiooni- ja õhukonditsioneerimissüsteemide üleandmiseks“.

Mõõdistamise ja reguleerimise piirkonnad

 • Õhuvoolu mõõtmine avatud ja kinnise ava puhul
 • Õhuniiskuse mõõdistamine
 • Seinade ja lagede niiskuse mõõdistamine
 • Väljatõmbeventilatsiooni õige paigutuse kontroll
 • Värskeõhuklappide olemasolu ja paigustuse kontroll

 

 

Hoolime Teie tervisest ja ohutusest. Ventilatsioonsüsteemide ekspluateerimisel toimub rasva ja tolmu kogunemine, mis takistab puhta õhu liikumist hoones. Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada inimestel haigusnähtused. Eriti köögiventilatsiooni torustikku kogunenud tolmu ja muude tuleohtlike materjalide abil levib ventilatsiooni šahtis tuli välkkiiruseledasi kogu hoonesse. Õigeaegne ventilatsiooni puhastus ja värskeõhuklappide paigaldus aitab ennetada mikroorganismide pudenemist jventilatsiooni süsteemis, ning mandub tuleohutuse riske.

Contact

Ettevõtte: Windair OÜ
Reg.nr: 11228226
Aadress: Lastekodu 48,
Tallinn, Eesti, 10144
Tel .: +(372) 5500016
Mob.: +(372) 550 0016
Fax.: +(372) 607 0193
E-mail: infowindair@gmail.com
Call Now Button