• Lastekodu 48, Tallinn, 10144
 • Tel: +(372) 5500016
 • E-mail: infowindair@gmail.com

Services

KORTERIÜHISTULE

Meie ettevõtte WindAir OÜ pakub ventilatsiooni puhastamistööd ja spetsiaalse kaitsevõrgu paigaldamise teenust õhu väljavoolutorudesse

Me kõik püüdleme tervisliku elustiili poole, üritame vältida ruume, kus suitsetatakse, kulutame palju raha spordile, kuid kunagi et mõtle sellele, mida me hingame ruumis, kus pole suitsetatud ja kus meile tundub, et kõik on korras. Aga oletagem, et selles ruumis pole kunagi läbi viidud ventilatsiooni puhastust, mis siis?

Võtame näiteks korteri ventilatsiooni, kus aja möödudes kogunevad paljud kahjulikud ained, mis omajagu tekitavad kahjulikke bakterite sünni. Need bakterid on tõesti väga kahjulikud tervisele ja võivad kahjustada korteri mikrokliimat. Tavaliselt inimesed on veendumusel, et nende korteris on hea õhk ja suurem osa meist pole kunagi mõelnud sellele, et ventilatsiooni peab puhastama. Kui majas pole kunagi tehtud ventilatsiooni puhastust, siis see võib luua soodsaid tingimusi hallituse tekkeks korteris, mis on juba otseselt ohtlik inimese tervisele. Hallituse eemaldamine on palju raskem ja kulukam, kui ventilatsiooni puhastus.

Üsna tihti kulude vähendamiseks inimesed tellivad korstnapühkija teenust.  Kahjuks tavaliste korstnapühkija töövahenditega pole võimalik põhjalikult puhastada ventilatsiooni kõikidest mustustest, rasvast jne. Kogemus näitab, et enamus baktereid, hallitus ja muud kahjulikud ained jäävad likvideerimata!

Samas meie spetsialistide poolt pakutav ventilatsiooni puhastusmeetod tagab Teie elamuse hea sisekliima, mis aitab inimestele püsida füüsiliselt ja vaimselt heas vormis, maandab stressi, loob õige temperatuuri siseruumides ja tõstab õhu kvaliteedi. Uus ja kaasaegne tehnika ning varustus, mida WindAir OÜ kasutab, võimaldab teha kõiki töid põhjalikult.

Korteriühistule pakutavad ventilatsioonitööd:

 • Puhastamine – Ventilatsioonikanalite ja lõõride mehhaaniline puhastamine korterist ja katuselt
 • Desinfitseerimine – soovitav protsedur, mis järgneb mehhaanilisele puhastusele, mille esmärgiks on haigusttekitavate bakterite ja mikroorganismide hävitamine.
 • Viideouuringud – erinevate ventilatsiooniga seotud probleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks
 • Varikatuste ja kaitsevõrgu paigaldus õhu väljavoolutorudesse – vältida erineva prahi ja lindude sattumist ventilatsioonisüsteemi, sest kõik see võib põhjustada tulekahju ja levitada elanike korteritesse ebameldivat lõhna.
 • Värskeõhuklappide ja fresh klappide  müük  ja paigaldus 
 • Pöördturbiinide paigaldus – uuenduslik lahendus tagasitõmbe efektile ventilatsionisüsteemis

Isegi kui korteriühistu ei planeeri maja renoveerimist, on videouuring väga kasulik ettevõtmine, sest selle tulemusel puhastatakse ja kontrollitakse ventilatsioonisüsteemi kanalid ning saadakse jälile peavalu valmistanud probleemidele.

WindAir OÜ püstitatud eesmärgid:

 • Hea õhukvaliteet mõistliku hinnaga
 • Tulekahjude tekkimise riski vähenemine
 • Haigestumiste riski vähenemine
 • Sanitaar-hügieeninormidele vastamine
 • Kokkulepetest kinnipidamine
 • Meie arvestame oma kliendi soovide ja spetsifikaga

Õhu värskus ja puhtus korterites sõltub ventilatsioonisüsteemi olukorrast, mis vajab korrapärast puhastamist. Korralikult töötav ventilatsioonisüsteem tagab ruumides vajaliku õhu vahetuste kõrvaldades liigse niiskuse vannitoast, ebameeldiva lõhna tualetist ja toidulõhnad, – aurud köögist.
Esineb juhtumeid, kui ventilatsioonisüsteem on saastatud ehitusmaterjalidega,mis sattusid sinna ventilatsioonisüsteemi ebakvaliteetse montaaži käigus, katuse remonditööde või elanike poolt tehtud remondi käigus. Sellisel juhul tuleb ventilatsioonisüsteemi puhastada ja kõrvaldada ventilatsioonisüsteemist ehitusmaterjalid, sest nad mõjuvad väga halvasti ventilatsioonisüsteemi tööle üldiselt ja ilmselgelt ei muuda inimeste poolt sissehingatava õhu kvaliteedi paremaks.

 

Hoolime Teie tervisest ja ohutusest. Ventilatsioonsüsteemide ekspluateerimisel toimub rasva ja tolmu kogunemine, mis takistab puhta õhu liikumist hoones. Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada inimestel haigusnähtused. Eriti köögiventilatsiooni torustikku kogunenud tolmu ja muude tuleohtlike materjalide abil levib ventilatsiooni šahtis tuli välkkiiruseledasi kogu hoonesse. Õigeaegne ventilatsiooni puhastus ja värskeõhuklappide paigaldus aitab ennetada mikroorganismide pudenemist jventilatsiooni süsteemis, ning mandub tuleohutuse riske.

Contact

Ettevõtte: Windair OÜ
Reg.nr: 11228226
Aadress: Lastekodu 48,
Tallinn, Eesti, 10144
Tel .: +(372) 5500016
Mob.: +(372) 550 0016
Fax.: +(372) 607 0193
E-mail: infowindair@gmail.com
Call Now Button